Волейбол

Волейболът (на английски: volleyball от volley — воле, удар по летяща топка или просто летяща топка преди да докосне земята  и ball — топка; виж етимология по-долу) е вид колективна спортна игра с топка, по време на която два отбора се състезават на специална площадка, разделена с мрежа, като насочат топката в полето на противника така, че тя да падне на земята или противникът да допусне грешка. При това за организация на атака са допустими само три удара на топката.

Официалните варианти са два:

  • Класически - правилата на играта са описани по-долу. Обикновено се играе в зали или кортови игрища.
  • Плажен - игрището е 18 на 8 метра. Отборите са по двама души. Геймовете са до 21 точки. Играе се върху пясък.


Плажен волейбол
Освен това съществуват и други спортове основаващи се на волейбола като джитбол, босабал и др.

Волейболът е изключително активен спорт, свързан с големи натоварвания, тъй като повечето нападателни и защитни действия се извършват по време на вертикален отскок, високо над мрежата.

Волейболът намира широко разпространение, особено в Азия.

Етимология

Употребата на английската дума volleyball датира от 1896 . За първи път volley придобива своя смисъл на воле, т.е. удар по летяща топка , през периода 1819-1862, което значение идва от тениса, а именно удряне на топката в полет. Самата дума volley на английски първоначално има значение на залп (изстрел при стрелба с пушки), но произхожда от латинската дума volare, инфинитив на глагола летя.